KAJ JE DAVEK NA DEDIŠČINO?

Vsako premoženje, ki ga fizična oseba prejme od druge fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo, je obdavčeno v skladu z Zakonom o davku na dediščine in darila. Davek na dediščino in darila je v Sloveniji izredno visok in lahko znaša od 5 % pa kar do 26,9 % vrednosti podedovanega ali podarjenega premoženja.

Davka so načeloma oproščeni dediči prvega dednega reda, medtem ko morajo vse druge osebe plačati sorazmerno visok davek. Izračunamo vam vrednost davka, ki ga boste morali plačati na premoženje, pridobljeno kot dediščina ali darilo, obenem pa vam pomagamo in svetujemo, kako se lahko pretirano visokemu davku na dediščine in darila izognete.