Pravično in dobro je najvišji zakon.

Aequum et bonum est lex legum. latinski rek

Oporoka

Oporoka ali testament je enostranska, preklicna, v predpisani obliki in strogo osebna dana izjava volje, s katero oseba razpolaga s premoženjem za primer smrti. Ključno pri oporoki je, da jo mora osebno napraviti (oziroma vsaj razglasiti) tista oseba, katere premoženje se bo dedovalo.Več...

Dedno pravne pogodbe

Dednopravne pogodbe, s katerimi bi se zapustnik zavezal glede razpolaganja s svojim premoženjem po smrti, so po našem pravu praviloma neveljavne. Tipična primera takih pogodb sta dedna pogodba in pogodba o vsebini oporoke.Več...

Davek na dediščino

Vsako premoženje, ki ga fizična oseba prejme od druge fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo, je obdavčeno v skladu z Zakonom o davku na dediščine in darila. V Sloveniji je ta davek izredno visok. Davka so načeloma oproščeni dediči prvega dednega redu.Več...

Potrebujete pravni nasvet?

V okviru dediščinskih postopkov se pojavljajo številna vprašanja: Kdo lahko deduje po pokojnih starših, starih starših, tetah, stricih, bratih in sestrah; Kako se izvede zapuščinski postopek; Ali je zunajzakonski partner pri dedovanju izenačen z zakoncem; …Več...

Dedovanje in nujni delež

Zakonito dedovanje nastopi po Zakonu o dedovanju (oziroma za specialne primere po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev ali Zakonu o denacionalizaciji) vedno, ko zapustnik umre brez oporoke in tako ne določi kako naj se njegovo premoženje razdeli po njegovi smrti.Več...

 

Zakaj izbrati nas?

  • Smo profesionalci, ki se ukvarjamo izključno z dedovanjem in zapuščinami.
  • Rešujemo, pomagamo in nudimo mediacijo v dednih sporih.
  • Pridemo k vam na dom in vam svetujemo glede vaših pravnih težav.
  • Naša pomoč je vsakomur finančno dosegljiva.

V družbi Dediščina d.o.o. vam želimo pomagati in rešiti vaša vprašanja glede dedovanja, zapuščine in premoženjskih odnosov pokojnih oseb. Naš cilj je sporazumna ureditev odnosov med dediči ter preprečitev morebitnih sporov z naslova dedovanja in s tem razpad družin. Z vrhunsko strokovnostjo in profesionalnim odnosom bomo poskrbeli za vas in vaše pravne posle.

V družbi Dediščina d.o.o. verjamemo v profesionalnost in strokovnost. Vprašanja glede zapuščine in dedovanja zagotovo spadajo med kompleksnejša, zato je potrebna toliko večja pazljivost. V družbi Dediščina d.o.o. vse pravne zadeve vodi in zastopa doktor pravnih znanosti Miha Šepec.

Dr. Miha Šepec je diplomiral leta 2010 na Pravni fakulteti v Ljubljani in svoje izobraževanje nadaljeval na doktorskem študiju, ki ga je zaključil leta 2015. Kot asistent poučuje na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici in Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Njegov slogan je “Pravična razdelitev zapuščine je ključna za ohranitev dobrih družinskih odnosov”.