Strokovna predavnja

V družbi Dediščina d.o.o. nudimo strokovna predavanja s številnih pravnih področij (civilno pravo, kazensko pravo, družinsko pravo, dedno pravo, delovno pravo, uvod v pravoznanstvo …). Predavanja lahko prilagodimo vašim potrebam in želeni publiki (starejši, društva, mladi, interesni krožki, lokalne prireditve …). Lahko se dogovorimo za pokritje določenega pravnega problema, izvedemo predavanje za ciljno občinstvo, lahko pa tudi predstavimo samo osnove prava in nekatere najpogostejše pogodbe. Nudimo enkratna predavanja, ali predavanja v več sklopih.

Nudimo enkratna predavanja, ali predavanja v več sklopih.

Kontakt: 068/604-962Mail:miha.sepec@dediscina.com