SVETOVANJE NA DOMU

Glede dedovanja, stanja zapuščine in ureditve pravnih odnosov pokojne osebe. Svetujemo, na kaj paziti pri dedovanju po sorodnikih.Več

PRAVNE STORITVE

Pravne storitve vseh vrst – od preprostega nasveta do poglobljene analize zapuščinske zadeve.Več

SESTAVA OPOROK IN POGODB

O razdelitvi premoženja, pogodbe o dosmrtnem preživljanju in ostale z dediščino povezane pogodbe.Več

Zapustnikova volja je spremenljiva do zadnjega trenutka njegovega življenja.

Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum. Description

Storitve

11

KAJ OPRAVLJAMO?

5 - 5757188061_ca42fb0ca2_o

REŠEVANJE SPOROV

V Sloveniji je izredno veliko pravnih sporov zaradi zapuščin umrlih oseb. Zapustniki pogosto umrejo brez oporoke, kar privede do neurejenega premoženjskega statusa zapuščine. Zakonito dedovanje je pogosto krivično do nekaterih dedičev, ti se počutijo ogoljufane in oškodovane, zato vlagajo tožbe zoper ostale družinske člane. Če je v zapuščini predmet spora nepremičnina, je verjetnost, da bo prišlo do razpada nekoč povezane družine,toliko večja. Ravno zato si v družbi Dediščina d.o.o. prizadevamo reševati dedne spore na miren način. Nudimo vam strokovno pravno posvetovanje in mediacijo – metode, s katerimi lahko uredimo stanje zapuščine in dosežemo pravično rešitev, s katero se strinjajo vsi dediči. Na ta način lahko preprečimo drage in dolgotrajne sodne postopke in sodne spore. Pobotani dediči pridejo do zapuščinehitreje, prihranijo denar in skrbi, obenem pa se prepreči spore in razdor družin.

STORITVE NA DOMU

Vprašanja in ureditev odnosov glede dedovanja so pogosto strogo osebne narave, zato v družbi Dediščina d.o.o. verjamemo, da je to najbolje urediti pri vas doma v domačem okolju.

Doma se počutite sproščeno, tako lahko skupaj v miru najdemo rešitev, ki bo najboljša za vas in vašo družino. Prepričani smo, da je to najbolj primeren način urejanja vašega premoženjskega stanja oziroma stanja morebitne zapuščine.

STROKOVNA PREDAVANJA

V družbi Dediščina d.o.o. nudimo strokovna predavanja s številnih pravnih področij (civilno pravo, kazensko pravo, družinsko pravo, dedno pravo, delovno pravo, uvod v pravoznanstvo …). Predavanja lahko prilagodimo vašim potrebam in specifični publiki (starejši, društva, mladi, interesni krožki, lokalne prireditve …). Lahko se dogovorimo za pokritje določenega pravnega problema, izvedemo predavanje za ciljno občinstvoali predstavimo samo osnove prava in nekatere najpogostejše pogodbe. Nudimo enkratna predavanja ali predavanja v več sklopih.

ZAKAJ IZBRATI NAS?

  • Smo profesionalci, ki se ukvarjamo izključno z dedovanjem in zapuščinami.
  • Sami vam pripravimo oporoko in vse vrste dednih pogodb ali svetujemo, kako boste lahko najbolje poskrbeli za svoje bližnje.
  • Rešujemo, pomagamo in nudimo mediacijo v dednih sporih.
  • Naš namen je mirno in pošteno urediti vse zapuščinske zadeve, da se izognemo dolgim in dragim sodnim postopkom.
  • Pridemo na dom in vam svetujemo glede vaših pravnih težav.
  • Naša pomoč lahko vam in vaši družini prihrani veliko skrbi ter prepreči spore in razdore v družini.
  • Naša pomoč je vsakomur finančno dosegljiva.